Společensky účelná pracovní místa

Projekt „Společensky účelná pracovní místa“

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 11.02.2013 do 31.07.2013 bylo u zaměstnavatele DAITE s.r.o., IČ: 276 87 376 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 15 983 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 13 586 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 2 397 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotní postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Štítky: ,

Rychlý kontakt